Coworkingové vízum

Mezinárodní Coworkingové vízum je neformální dohoda o sdílení členství, kterou uzavřelo několik set nezávislých coworkingových center po celém světě.

Většina coworkingových center nabízí v rámci tohoto programu tři dny zdarma, není to však pravidlem. Jste-li členem Locusu a máte zájem využít Coworkingové vízum na svých cestách, ověřte si podmínky užívání víza v jednotlivých participujících centrech v seznamu výše (viz odkaz Coworkingové vízum).

Členům jiných participujících center, kteří mají zájem navštívivt Locus, nabízíme členství zdarma po dobu maximálně jednoho měsíce. Počet dnů zdarma však nesmí převyšovat počet dnů nabízených jejich domovským coworkingovým centrem – tzn. nabízí-li jejich centrum v rámci Coworkingového víza pouze dva dny zdarma, u nás mají nárok také pouze na dva dny zdarma.

  • Locus Testimonial - Matt Javit