Vypadla elektřina?

 

Hlavní vypínač Locusu

Detail hlavního vypínače

Pokud jste zapnuli hlavní vypínač na chodbě Locusu a došlo k přetížení jističe, postupujte následovně:

  1. Sejděte po schodech do 3. patra ke vchodu do Locusu a projděte jím do hlavní chodby budovy (nezapomeňte si klíče, případně zajistěte dveře proti zavření, a je-li tma, vezměte si s sebou svůj telefon a posviťte si baterkou v telefonu).
  2. Sejděte jedno schodiště na podestu mezi patry.
  3. Na zdi uvidíte velký panel (viz obrázek níže), což je hlavní rozvodná skříň pro tři byty).
  4. Otevřete skříň. Pokud se vám to nedaří, zkuste vsunout do klíčové dírky jeden ze svých klíčů a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
  5. Ve spodní části skříně najdete tři hlavní jističe, z nichž každý obsahuje tři menší vypínače (tzn. celkem 9 vypínačů).
  6. Tyto vypínače kontrolují přívod elektřiny také do dalších dvou bytů, které k Locusu nepatří. Dávejte proto pozor, abyste nezapnuli nebo nevypnuli vypínače určené pro tyto byty.
  7. Jistič Locusu je uprostřed (jedná se o celkem tři vypínače šedé barvy v červeném rámečku na obrázku níže).
  8. Pokud došlo k přetížení jističe, tyto tři vypínače budou směřovat dolů (jestliže směřují nahoru jako na obrázku výše, je s hlavním jističem vše v pořádku).
  9. Posuňte vypínače Locusu nahoru a elektřina by měla opět fungovat.
  10. Jestliže stále nefunguje, zkontrolujte, zda není vypnuta elektřina v celé budově (např. tak, že zkusíte rozsvítit světlo na chodbě). Jestliže elektřina vypadla v celém domě, máte bohužel smůlu a musíte počkat, až bude opět nahozena.
  11. Pokud elektřina v budově normálně funguje, zkontrolujte rozvodnou skříň přímo v Locusu. Najdete ji uvnitř Locusu na zdi vedle vstupních dveří. Podívejte se, zda jsou jednotlivé jističe v poloze „nahoře“.
  12. Pokud ani toto nepomůže, zavolejte nám.