Přiveďte známého

Plánujete doporučit Locus známému nebo kolegovi? Víme, že byste to neudělali pro peníze, ale přesto: Locus Vám nabízí VELKOU odměnu, přivedete-li nám nového člena (a nový člen také nepřijde zkrátka).

Jak to funguje:

  • Při objednání prohlídky nebo registraci členství musí potenciální člen ve formuláři v kolonce “Jak jste se dozvěděli o Locusu” uvést, že jste mu Locus doporučili Vy.
  • První měsíc členství Locus žádný bonus neposkytuje (novým členům již poskytujeme velkou slevu z nákladů na první měsíc).
  • V druhém měsíci obdržíte Vy i nový člen 50% ceny tohoto druhého měsíce v měně Locus Laughs (LOLs, a to před DPH, protože v burzách LOL nepoužíváme DPH). Locus Laughs můžete využít k zaplacení veškerých produktů a služeb společnosti Locus, případně je můžete převést na jiné členy Locusu, kteří s nimi naloží dle vlastního uvážení. Pokud se například člověk, kterého jste do Locusu přivedli, zavázal platit v druhém měsíci členství 3000 Kč (bez DPH), obdržíte Vy i Váš známý 15 000 LOLů (což se rovná částce 1 500 Kč v produktech a službách poskytovaných Locusem).
  • Tento bonus je platný pouze v případě, že: (1) nového člena přivedl člen Locusu a (2) známý, kterého přivedl, je zcela novým členem Locusu.

Děkujeme, že šíříte dobré jméno Locusu!