Jak si pozastavit členství

Nárok na pozastavení členství mají pouze držitelé členství typu Nonstop nebo Fixní stůl s šestiměsíčním nebo delším závazkem.

Členství je možné si pozastavit nejdéle na 1 rok v rámci jednoho dlouhodobého závazku. 

Minimální povolená doba pozastavení je 1 týden (7 dní) a po ukončení pozastavení lze členství následně znovu pozastavit až po uplynutí nejméně jednoho týdne (7 dnů).

Termín zahájení i ukončení pozastavení členství je nutno oznámit manažerovi Locusu nejpozději den před začátkem pozastavení.

Všechny členské faktury musí být zaplaceny podle původní smlouvy (takže člen s šestiměsíční smlouvou placenou měsíčně musí zaplatit prvních šest faktur měsíčně po dobu prvních šesti měsíců). Pozastavené dny a případné bonusové členské dny budou přidány na konec členství. Žádné výjimky nejsou povoleny.

Sídla, příjem pošty, skříňky a další služby Locusu, které budou nadále používány během období pozastavení členství, budou fakturovány na poměrném základě po dobu trvání pozastavení.

  • Locus Testimonial - Jack Kinsella