Jak si pozastavit členství

Pouze Nonstop Členové nebo Členové s Fixní-stůl členstvím, kteří mají šestiměsíční nebo delší závazek, jsou způsobilí k pozastavení členství.

Vaše členství je možné pozastavit až po dobu 1 roku dlouhodobého závazku.

Minimum je 1 týden (7 dní) na pozastavení.

Musíte oznámit manažerovi Locusu, kdy se doba pozastavení začne a končí alespoň den před začátkem doby pozastavení.

Všechny členské faktury musí být zaplaceny podle původní smlouvy (takže člen s šestiměsíční smlouvou placenou měsíčně musí zaplatit prvních šest faktur měsíčně po dobu prvních šesti měsíců). Pozastavené dny a případné bonusové členské dny budou přidány na konec členství. Neexistují žádné výjimky.

Sídla, příjem pošty, skříňky a další služby Locusu, které budou nadále používány během období pozastavení členství, budou fakturovány na poměrném základě po dobu trvání pozastavení.

  • Locus Testimonial - Jack Kinsella